Callback

Vår förbättrade version av motringning kallar vi xBACK.

Den unika funktionen xBACK kombinerar det bästa i ett uppringt system med fördelarna i ett callback-system.

 

xBACK kombinerar det bästa av de två sätten att hantera inkommande larm. Efter viss tid görs en eskalering där larmet övergår från callback till uppringande. När larm skickas ut till mobiltelefonen kan man se vem som larmat i klartext (med ljudsignal, vibration och färgkodning). Man har då en förbestämd (ställbar) tid på sig att närvaromarkera sig hos den boende eller på larmet. Gör man inte detta så kommer larmet att övergå till en ringsekvens. På detta sätt säkerställer man att ingen behöver få vänta för länge på att få besked om att en åtgärd är på gång.